Polecamy

Czy Wiesz Że? (1)

Wiele tworzyw sztucznych, w zależności od rodzaju, wchłania w większym lub mniejszym stopniu wilgoć z powietrza. Wilgoć może być wchłaniania do wewnątrz granulatu lub też gromadzić się w wyniku kondensacji na powierzchni w postaci kropel. Jej obecność w czasie przetwórstwa może prowadzić do takich efektów jak spienianie się tworzywa w czasie wtrysku, powstawanie wad powierzchni lub też pogorszenia własności mechanicznych.

W wielu przypadkach zawartość wilgoci można stwierdzić na podstawie oględzin wypraski, jednakże w innych uwidacznia się to przez wyraźne obniżenie własności wytrzymałościowych. Podczas przetwórstwa tworzyw technicznych zawarta w nich wilgoć nie może przekraczać wartości dopuszczalnych. Ilość wilgoci zależy od różnych czynników, np.: rodzaju opakowania, magazynowania, itp. Przykładowo poliamid w dużej części pakowany jest w worki ze specjalną warstwą z aluminium, dzięki której możliwe jest ograniczenia przenikania wilgoci do tworzywa, a tym samym właściwe przetwarzanie surowca...

Baza Tworzyw
Wybierz ze wszystkich
ABS Akrylonitryl / Butadien / Styren [ABS] Akrylonitryl / Butadien / Styren [ABS (FR)] Akrylonitryl / Butadien / Styren [ABS (HH)] Akrylonitryl / Butadien / Styren [ABS (HI)] ACM Kauczuk Akrylowy [ACM] ASA Akrylonitryl / Styren / Akryl [ASA] BR Kauczuk Butadienowy [BR] CA Octan Celulozy [CA] CAB Octanomaślan Celulozy [CAB] COC Cykliczny Kopolimer Poliolefinowy [COC] CP Propionian Celulozy [CP] E-CTFE Kopolimer Etylen / Chlorotrifluoroetylen [E-CTFE] EMAC Jonomer E/MA [EMAC] ETFE Etylen / Tetrafluoroetylen [ETFE] EVA Etylen / Octan Winylu [EVA] EVOH Etylen / Alkohol Winylowy [EVOH] FEP Kopolimer Fluorowy Etylen/Propylen [FEP] FKM Kauczuk Fluorowy [FKM] IR Kauczuk Izoprenowy [IR] LCP Polimer Ciekłokrystaliczny [LCP] Polimer Ciekłokrystaliczny [LCP (CF)] Polimer Ciekłokrystaliczny [LCP (GF)] Polimer Ciekłokrystaliczny [LCP (MF)] MABS Metakrylan Metylu / Akrylonitryl / Butadien / Styren [MABS] MF Żywica Melaminowo - Formaldehydowa [MF] MQ Kauczuk Silikonowy [MQ] NR Kauczuk Naturalny [NR] PA 4.6 Poliamid 4.6 [PA 4.6] Poliamid 4.6 [PA 4.6 (GF)] PA 6 Poliamid 6 [PA 6] Poliamid 6 [PA 6 (CF)] Poliamid 6 [PA 6 (FR)] Poliamid 6 [PA 6 (GB)] Poliamid 6 [PA 6 (GF)] Poliamid 6 [PA 6 (HI)] Poliamid 6 [PA 6 (LF)] Poliamid 6 [PA 6 (MF)] Poliamid 6 [PA 6 (UV)] PA 6.6 Poliamid 6.6 [PA 6.6] Poliamid 6.6 [PA 6.6 (GF)] Poliamid 6.6 [PA 6.6 (GF/HI)] Poliamid 6.6 [PA 6.6 (HI)] Poliamid 6.6 [PA 6.6 (MF)] PA 6.10 Poliamid 6.10 [PA 6.10] PA 11 Poliamid 11 [PA 11] Poliamid 11 [PA 11 (CP)] Poliamid 11 [PA 11 (GF)] Poliamid 11 [PA 11 (HI)] PAA Poliaryloamid [PAA] Poliaryloamid [PAA (GF)] PAI Poliamidoimid [PAI] Poliamidoimid [PAI (GF)] Poliamidoimid [PAI (LF)] PAN Poliakrylonitryl [PAN] PAR Poliarylany [PAR] PBT Politereftalan Butylenowy [PBT] Politereftalan Butylenowy [PBT (GF)] PC Poliwęglan [PC] Poliwęglan [PC (GF)] Poliwęglan [PC (GF/FR)] Poliwęglan [PC (HH)] PC/ABS PC/ABS [PC/ABS] PC/ABS [PC/ABS (FR)] PC/ABS [PC/ABS (GF)] PC/ASA PC/ASA [PC/ASA] PC/ASA [PC/ASA (FR)] PC/PBT PC/PBT [PC/PBT (GF)] PCL Polikaprolakton [PCL] PCTFE Polichlorotrójfluoroetylen [PCTFE] PE-HD Polietylen, Wysokiej Gęstości [PE-HD] PE-LD Polietylen, Niskiej Gęstości [PE-LD] PE-LLD Polietylen Liniowy, Niskiej Gęstości [PE-LLD] PE-UHMW Polietylen, Ultrawysoki Ciężar Cząsteczkowy [PE-UHMW] PEEK Polieteroeteroketon [PEEK] Polieteroeteroketon [PEEK (CF)] Polieteroeteroketon [PEEK (GF)] PEI Polieteroimid [PEI] Polieteroimid [PEI (GF)] Polieteroimid [PEI (MF)] PEKK Polieteroketonoketon [PEKK] PES Polieterosulfon [PES] PESU Polieterosulfon [PESU] Polieterosulfon [PESU (GF)] PET Politereftalan Etylenowy [PET] PET-G Politereftalan Etylenowy / Glikol [PET-G] PF Żywica Fenolowo - Formaldehydowa [PF] PFA Perfluoroalkoksy [PFA] PGA Poli (Kwas Glikolowy) [PGA] PHB Polihydroksymaślan [PHB] PI Poliimid [PI] PLA Polilaktyd [PLA] PMMA Polimetakrylan Metylowy [PMMA] Polimetakrylan Metylowy [PMMA (HH)] Polimetakrylan Metylowy [PMMA (HI)] PMP Polimetylopentan [PMP] Polimetylopentan [PMP (GF)] Polimetylopentan [PMP (MF)] POM Polioksymetylen, Poliformaldehyd [POM] Polioksymetylen, Poliformaldehyd [POM (AS)] Polioksymetylen, Poliformaldehyd [POM (GF)] Polioksymetylen, Poliformaldehyd [POM (HI)] Polioksymetylen, Poliformaldehyd [POM (LF)] Polioksymetylen, Poliformaldehyd [POM (MF)] Polioksymetylen, Poliformaldehyd [POM (UV/LS)] PP-B Polipropylen, Kopolimer Blokowy [PP-B] PP-H Polipropylen, Homopolimer [PP-H] PP Polipropylen [PP (GF1)] Polipropylen [PP (GF2)] Polipropylen [PP (MF)] Polipropylen [PP (T)] Polipropylen [PP (HI)] PPA Poliftalamid [PPA] PPO (PPE) Polioksyfenylen (Polifenyloeter) [PPO] Polioksyfenylen (Polifenyloeter) [PPO (FR)] Polioksyfenylen (Polifenyloeter) [PPO (GF)] Polioksyfenylen (Polifenyloeter) [PPO (HI)] Polioksyfenylen (Polifenyloeter) [PPO (MF)] PPS Polisiarczek Fenylenu (Polifenylenosulfid) [PPS] Polisiarczek Fenylenu (Polifenylenosulfid) [PPS (CP)] Polisiarczek Fenylenu (Polifenylenosulfid) [PPS (GF1)] Polisiarczek Fenylenu (Polifenylenosulfid) [PPS (GF2)] Polisiarczek Fenylenu (Polifenylenosulfid) [PPS (MF/GF)] PPSU Polisulfon Fenylenu [PPSU] PS Polistyren [PS] Polistyren [PS (GF)] Polistyren [PS (HH)] Polistyren [PS (HI)] Polistyren [PS (HI/V0)] PSU Polisulfon [PSU] Polisulfon [PSU (GF)] Polisulfon [PSU (MF)] PTFE Politetrafluoroetylen [PTFE] Politetrafluoroetylen [PTFE (GF)] PVC-C Polichlorek Winylu, Chlorowany [PVC-C] PVC-P Polichlorek Winylu, Miękki [PVC-P] Polichlorek Winylu, Twardy [PVC-U] PVC/ASA PVC/ASA [PVC/ASA] PVDC Polichlorek Winylidenu [PVDC] PVDF Polifluorek Winylidenu [PVDF] SAN Styren / Akrylonitryl [SAN] Styren / Akrylonitryl [SAN (GF)] SBR Kauczuk Butadienowo-Styrenowy [SBR] SBS Kauczuk Styren Butadien Styren [SBS] SEBS Kauczuk Styren / Etylen / Butylen / Styren [SEBS] SMA Styren / Bezwodnik Maleinowy [SMA] Styren / Bezwodnik Maleinowy [SMA (GF)] Styren / Bezwodnik Maleinowy [SMA (FR)] SMMA Styren / Metakrylan Metylu [SMMA] TPA Termoplastyczny Elastomer Poliamidowy [TPA] TPO Termoplastyczny Elastomer Olefinowy [TPO] TPU Termoplastyczny Elastomer Poliuretanowy [TPU] UF Żywica Mocznikowo-Formaldehydowa [UF] XLPE Polietylen (Typ do Sieciowania) [XLPE]

Newsletter