Polecamy

B2B Giełda Tworzyw Szukaj
Analizy Rynkowe (EP) RSS
  z 20

[2017-09] Stabilne Ceny ABS we Wrześniu

Europejski rynek ABS był dość stabilny pod koniec sierpnia, a początek września zaczynał wyglądać bardziej stanowczo. W sierpniu popyt osłabił się, ale jest to typowe dla tej pory roku, z wieloma przestojami instalacji, szczególnie w południowej Europie.

[2017-09] Sytuacja na Rynku Poliwęglanów we Wrześniu

Europejski rynek poliwęglanów powrócił do normalnej aktywności na początku września po sierpniowym okresie wakacyjnym, ale wydarzenia w Zatoce Meksykańskiej spowodowały pewne obawy dotyczące warunków rynkowych w trakcie czwartego kwartału. Dostawy poliwęglanu były mocno napięte w ciągu całego 2017 roku i miały długie czasy realizacji, uważane za normę w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Wraz ze...

[2017-09] Sytuacja na Rynku PBT we Wrześniu

Rynek PBT w Europie jest wciąż napięty, a ceny nadal wysokie w ślad za cenami surowców. Ceny za trzeci kwartał wzrosły w okolicach 100 EUR/T po wzroście o około 200 EUR/T w drugim kwartale bieżącego roku. Notowania cen naturalnego PBT we wrześniu w chwili obecnej utrzymują się na poziomie 2300-2400 EUR/T DDP, a ceny modyfikowanego i niewzmocnionego PBT na poziomie 3230-3350 EUR/T DDP, jak...

[2017-09] Stabilne Ceny POM We Wrześniu

Aktywność na europejskim rynku poliacetalu była stabilna w sierpniu, wraz z odnotowaniem niewielkiego sezonowego spowolnienia. Zdaniem uczestników rynku, ceny poliacetalu pozostały na stabilnym poziomie w sierpniu pomimo utrzymujących się zaostrzonych zapasów niektórych gatunków poliacetalu i kilku problemów produkcyjnych mających wpływ na produkcję POM przez cały rok.

[2017-09] Spadek Cen Poliamidów we Wrześniu

Dostawy na rynku poliamidów w Europie były bardzo napięte w pierwszej połowie 2017 roku. Uzyskano także szereg podwyżek cen wraz ze wzrostem kosztów surowców. Popyt także był postrzegany jako bardzo silny, szczególnie dla odmian konstrukcyjnych. Duże zapotrzebowanie, w połączeniu z niedoborami na niektórych kluczowych rynkach surowcowych (np. cykloheksan i kwas adypinowy), oznaczało, że...

[2017-08] Sytuacja na Rynku Poliamidów

Ceny poliamidu 6 zaczęły obniżać się w czerwcu po silnym wzroście w pierwszych trzech-czterech miesiącach 2017 roku, a uczestnicy rynku spodziewali się dalszego osłabienia cen w lipcu. Spadki cen spowodowane były przede wszystkim niższymi cenami surowców, ponieważ popyt był bardzo silny zwłaszcza dla odmian typowo konstrukcyjnych. W sierpniu popyt nadal był silny, mimo, że niektóre...

[2017-08] Sytuacja na Rynku ABS w Sierpniu

Europejski rynek ABS był dość stabilny w sierpniu. Wielu nabywców wycofało się chwilowo z rynku ze względu na zamknięcie zakładów w okresie wakacyjnym. Ceny pozostały bez zmian lub nieznacznie się obniżyły, w oparciu o niższe koszty surowców i słabszy popyt. Ceny styrenu obniżyły się o 30 EUR/T, a butadienu o 75 EUR/T, a cena akrylonitrylu pozostała na niezmienionym poziomie. W związku z tym...

[2017-08] Stabilne Ceny Poliacetalu w Sierpniu

Aktywność na rynku poliacetalu pod koniec lipca i na początku sierpnia była postrzegana jako stabilna, przy czym oczekiwano sezonowego spowolnienia w ciągu miesiąca. Zdaniem uczestników rynku ceny polimeru utrzymały się na stałym poziomie na początku sierpnia, pomimo utrzymujących się ograniczonych zapasów niektórych gatunków tworzywa oraz problemów produkcyjnych mających wpływ na produkcję...

[2017-08] Stabilne Ceny Poliwęglanów w Sierpniu

Podobnie jak w przypadku innych tworzyw konstrukcyjnych termoplastycznych, zapotrzebowanie na poliwęglan pozostaje bardzo silne w trzecim kwartale. Zdaniem uczestników rynku, dostawy materiału uznane zostały za napięte w ciągu roku 2017, a czas realizacji zamówień wynosił zazwyczaj około 12 tygodni, a nawet bywał dłuższy w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

[2017-08] Wyższe Ceny PBT w Sierpniu

Rynek PBT w Europie był nadal napięty, ceny wciąż utrzymują się na wysokim poziomie, a ceny surowców nadal wzrastają. Notowania cen naturalnego PBT w sierpniu wzrosły o około 100 EUR/T, po wzrośnie o około 200 EUR/T w drugim kwartale, osiągając poziom 2300-2400 EUR/T DDP, a ceny modyfikowanego i niewzmocnionego PBT do poziomu 3230-3350 EUR/T DDP, w porównaniu do lipca.
1  2  3  4  5  6  7    20
Plastline