Polecamy

Czy Wiesz Że? (1)

Wiele tworzyw sztucznych, w zależności od rodzaju, wchłania w większym lub mniejszym stopniu wilgoć z powietrza. Wilgoć może być wchłaniania do wewnątrz granulatu lub też gromadzić się w wyniku kondensacji na powierzchni w postaci kropel. Jej obecność w czasie przetwórstwa może prowadzić do takich efektów jak spienianie się tworzywa w czasie wtrysku, powstawanie wad powierzchni lub też pogorszenia własności mechanicznych.

W wielu przypadkach zawartość wilgoci można stwierdzić na podstawie oględzin wypraski, jednakże w innych uwidacznia się to przez wyraźne obniżenie własności wytrzymałościowych. Podczas przetwórstwa tworzyw technicznych zawarta w nich wilgoć nie może przekraczać wartości dopuszczalnych. Ilość wilgoci zależy od różnych czynników, np.: rodzaju opakowania, magazynowania, itp. Przykładowo poliamid w dużej części pakowany jest w worki ze specjalną warstwą z aluminium, dzięki której możliwe jest ograniczenia przenikania wilgoci do tworzywa, a tym samym właściwe przetwarzanie surowca...

Wydawnictwa RSS
  z 5

Injection Molding

Wydawnictwo dedykowane problemom przetwórstwa wtryskowego tworzyw sztucznych

Design News

Magazyn dla nowoczesnego konstruktora i projektanta. Innowacje w Inżynierii

Chemik

Czasopismo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, współpracujące z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego. Publikowane materiały to głównie artykuły problemowe oraz naukowo-badawcze recenzowane przez specjalistów w poszczególnych dziedzinach.

Chemia Przemysłowa

Branżowy Magazyn Przemysłowy.

Automotive Suppliers

Przegląd Dostawców Branży Motoryzacyjnej

PlastNews

PlastNews jest platformą komunikacji i wymiany informacji pomiędzy producentami, dystrybutorami oraz przetwórcami tworzyw sztucznych.
1  2  3  4  5    

Newsletter