Polecamy

B2B Giełda Tworzyw Szukaj

Słownik

Hasła na literę:

Wszystkie

Cykliczny Kopolimer Poliolefinowy [COC]

Tworzywo amorficzne, otrzymywane na drodze polimeryzacji różnego rodzaju monomerów cyklicznych, m.in. norborenu (pochodna dicyklopentadienu) z etylenem w obecności katalizatorów metalocenowych. Materiały te charakteryzują się szerokim spektrum właściwości
Czytaj dalej
Plastline