Polecamy

B2B Giełda Tworzyw Szukaj
Wizytówka Firmy

ROZDZIAŁ 7

  • Wszystkich użytkowników ktorzy dokonali rejestracji i posiadają aktywne konto (zarejestrowane jako podmiot gospodarczy, firma)  zapraszamy do dodania w obrębie Serwisu WWW.TWORZYWA.PL Wizytówki Firmy pozwalającego na prezentację innym użytkownikom obszaru prowadzonej działalności
  • Wybór opcji konta z wizytówką firmy pozwoli na dodanie podmiotu do Katalogu Firm  wraz z możliwością prezentacji obszaru aktywności oraz posiadanej oferty produktowej wszystkim użytkownikom Serwisu
  • Dzięki temu możliwym będzie także wyświetlanie pełnych danych teleadresowych firmy w obrębie Giełdy Ogłoszeń innym użytkownikom oraz ich powielanie w trakcie rozpoczynania edycji własnych ofert (ułatwienia edytorskie)
  • Zawartość Pakietów Reklamowych, odpowiadających 3 rodzajom wizytówek (Info+, Biznes, Prestige) wraz z ich szczegółowym opisem zamieszczono w menu bocznym pn. Pakiety Reklamowe
  • Od dn. 01.07.2015 r. obowiązują płatności zgodnie z przedstawionym poniżej schematem

  • Brak wyboru przez Użytkownika konta z wizytówką firmy będzie równoznaczny z posiadaniem przez niego Pakietu Testowego wraz z przypisanymi mu limitami i ograniczeniami
Plastline