Polecamy

Reklama Banerowa

ROZDZIAŁ 6

Do najistotniejszych czynników charakteryzujących banery i kampanie reklamowe należą:

 • wielkość banera, określająca jego powierzchnię wyrażoną w pikselach (px)
 • typ banera (jednoznacznie definiujący jego rozmiar oraz sposób wyświetlania)
 • lokalizacja (określenie w jakich miejscach serwisu baner będzie emitowany)
 • czas emisji (określający długość trwania prowadzonej kampanii)
 • sekwencja odsłon (jaka liczba odsłon dla danej lokalizacji będzie przeznaczona dla wybranej formy reklamowej)
 • sposób (model) rozliczania kampanii – parametr definiujący sposób naliczania opłat przez serwis emitujący reklamę

KAMPANIE REKLAMOWE

Wszystkie firmy zainteresowane emisją reklamy banerowej zapraszamy do złożenia zapytania na adres e-mail wraz z informacją dotyczącą planowanej kampanii. W treści zapytania (o ile to możliwe) prosimy o określenie:

 • charakteru planowanej kampanii (informacyjna, promocyjna, produktowa, wizerunkowa, itp.)
 • czasu planowanej emisji reklam banerowych oraz ich nasilenia (łagodna, średnia, wysoka)
 • preferencji dotyczących powierzchni reklamowych (typ, rozmiar, lokalizacja, sekwencja odsłon)
 • zainteresowania innymi formami reklamowymi (noty prasowe, mailingi, newslettery, artykuły promocyjne, wywiady, itp.)

KAŻDA KAMPANIA JEST WYCENIANA INDYWIDUALNIE PRZY UWZGLĘDNIENIU WSZELKICH OCZEKIWAŃ KLIENTA!

FORMY REKLAMOWE

Informujemy, że dostępne formy reklamowe w Serwisie WWW.TWORZYWA.PL to:

 

GŁÓWNE

- baner firmowy (nagłówkowy, TOP) | STRONA GŁÓWNA + WSZYSTKIE PODSTRONY – 454x127 px

- baner główny (górny, BILLBOARD) | STRONA GŁÓWNA + WSZYSTKIE PODSTRONY – 750x100 px

- baner pionowy (SKYSCRAPER) | STRONA GŁÓWNA + WSZYSTKIE PODSTRONY – 160x600 px

 

UZUPEŁNIAJĄCE

- baner boczny (RECTANGLE) | STRONA GŁÓWNA + WSZYSTKIE PODSTRONY – 300x250 px

- baner boczny (pionowy) | STRONA GŁÓWNA + WSZYSTKIE PODSTRONY – 150x220 px

- baner boczny (poziomy) | STRONA GŁÓWNA + WSZYSTKIE PODSTRONY – 440x70 px

 

POZOSTAŁE

- okno TOP LAYER | STRONA GŁÓWNA – 300x300 px

- okno POP-UP | STRONA GŁÓWNA – 300x300 px

PARAMETRY KAMPANII REKLAMOWYCH

 • czas emisji | 30 dni | 60 dni | 90 dni | 6 m-cy | 12 m-cy
 • sekwencja odsłon (możliwe) | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 (w zależności od typu i dostępności wybranej powierzchni)
 • sposób (model) rozliczania kampanii | za czas emisji FLAT FEE (bez względu na liczbę odsłon i kliknięć)

KREACJE GRAFICZNE

Możliwym jest zlecenie projektu i  realizację kreacji graficznych w oparciu o przesłane materiały (pliki, zdjęcia) oraz ustalony scenariusz (warunki do ustalenia).

Jak najbardziej akceptujemy gotowe formy reklamowe dostarczone przez Klienta i spełniające obowiązujące wymagania (poniżej).

WYMAGANIA

 • format pliku: *.swf (flash)
 • akceptowalne: *.gif, *.jpg
 • rozmiar: wg specyfikacji
 • waga (banery główne): max. 60kB
 • waga (banery uzupełniające): max. 40kB

Newsletter

Advertising Info

Capping (Frequency Capping)

Usługa polegająca na ograniczeniu liczby wyświetleń reklamy na unikalnego użytkownika, a więc liczby kontaktów z reklamą. Capping może dotyczyć pojedynczej kreacji reklamowej, grupy kreacji reklamowych lub wszystkich kreacji w danej kampanii reklamowej łącznie.

CPC (Cost per Click)

Współczynnik efektywności reklamy wyrażany jako stosunek kosztów poniesionych na emisję reklamy do liczby kliknięć w daną reklamę.

CPL (Cost Per Lead)

Formuła rozliczania płatności za reklamę internetową polegająca na naliczaniu określonej kwoty za każdą wykonany „lead” (ślad), którymi mogą być przykładowo: wypełnienie formularza kontaktowego, wypełnienie formularza zamówienia, rejestracja na stronie czy też dokonanie zakupu.

CPM (Cost per Mile)

Jeden z ilościowych modeli rozliczania emisji reklamy banerowej polegający na płatności za określoną liczbę odsłon przekazu, w tym przypadku 1000.

Reklamodawca płaci za każde wyświetlenie reklamy, bez względu na to, czy odbiorca podjął jakiekolwiek działanie względem niej. Od strony reklamodawcy ta forma rozliczania się jest najczęściej wykorzystywana w kampaniach wizerunkowych, których celem jest dotarcie do jak największej liczby osób oraz efekt zapamiętania marki, nie zaś konkretna akcja lub sprzedaż.

CPV (Cost per View)

Współczynnik efektywności reklamy wyrażany jako stosunek kosztów poniesionych na emisję reklamy do liczby jej odsłon (wyświetleń).

CTR (Clickthrough Rate)

Wskaźnik określający stosunek kliknięć do ilości odsłon banerów reklamowych, powszechnie uważany za miarę oceny skuteczności kampanii reklamowej.

FF (Flat Fee)

Model rozliczeń w którym reklamodawca płaci wydawcy określoną stawkę za wyznaczony czas emisji reklamy. Może to być np. doba, miesiąc, czy rok. W tym czasie reklama nie może zniknąć z serwisu i nie powinna być rotowana (musi być dostępna na wszystkich określonych podstronach).