Polecamy

B2B Giełda Tworzyw Szukaj
Prezentacje RSS

Propozycje Rozwiązań BOP Dla Branży Opakowań Sztywnych

Drukuj

Propozycje Rozwiązań BOP Dla Branży Opakowań Sztywnych

W Grupie BOP, którą tworzą Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP), oraz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS), jakość jest sprawą priorytetową. Dlatego obecnie stale wdrażamy udoskonalenia, aby oferowane przez nas produkty spełniały najwyższe wymagania w tym zakresie i jeszcze bardziej przyczyniały się do rozwoju polskiego rynku przetwórstwa poliolefin. Jednym z takich rozwiązań jest implementacja nowego katalizatora nieftalanowego, który umożliwia produkcję kopolimerów udarowych o jeszcze większej niż dotychczas czystości.

Grupa BOP jest zaangażowana w rozwój i produkcję tworzyw polipropylenowych (PP) najwyższej czystości, które spełniają kryterium kontaktu produktu z żywnością. Z jednej strony, naszą wiedzę i ekspertyzę w tym obszarze budujemy w oparciu o ścisłą współpracę z jednym z naszych udziałowców i Grupą, do której należymy – LyondellBasell. Koncern ten jest nie tylko jednym z największych producentów poliolefin w świecie, ale jest także czołowym dostawcą technologii i katalizatorów m.in. do produkcji PP. Z drugiej strony, kooperujemy z przetwórcami poliolefin w Polsce i dzięki temu mamy stały dostęp do wiedzy o rynku i znamy jego wymagania. To pozwala nam wychodzić naprzeciw potrzebom naszych Klientów i spełniać ich, nawet największe oczekiwania. Ma to swoje odzwierciedlenie przede wszystkim w szerokiej ofercie produktowej skierowanej do przetwórców wytwarzających np. opakowania sztywne i elastyczne z PP do żywności.

W naszej ofercie już od dawna proponujemy przetwórcom poliolefin w Polsce szeroki zakres homopolimerów i kopolimerów randomicznych PP, które są wytwarzane w Płocku przy użyciu najnowszej generacji katalizatora koordynacyjnego Zieglera-Natty, niezawierającego ftalanów. Obecnie, finalizujemy prace nad projektem wdrożenia nowego katalizatora bezftalanowego typu Zieglera-Natty, który umożliwia także produkcję kopolimerów udarowych PP kopo (znanych także jako kopolimery blokowe lub kopolimery heterofazowe) o jeszcze wyższej czystości, w porównaniu do aktualnego rozwiązania. Wyprodukowaliśmy już w Płocku pilotowe partie gatunków kopolimerów udarowych przy użyciu katalizatora nieftalanowego, które zostały pozytywnie przyjęte przez naszych Klientów.

Warto podkreślić, że nowy typ katalizatora umożliwia produkcję gatunków PP kopo o takich samych właściwościach przetwórczych i użytkowych jak wersje produkowane z użyciem katalizatora tradycyjnego.

Zastosowanie przez Grupę BOP katalizatora nowszej generacji z bezftalanowym donorem otwiera przetwórcom poliolefin w Polsce możliwość wytwarzania wyrobów odpowiadającym rosnącym wymaganiom rynku odbiorców końcowych oraz konsumentów. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

 

Moplen  EP3134 - Najnowszy rozwojowy kopolimer udarowy do wytwarzania opakowań sztywnych i wyrobów konsumenckich metodą formowania wtryskowego

BOPS w swej ofercie handlowej zawiera najnowszy produkt Moplen EP3134, który jest wytwarzany przez LyondellBasell w Europie Zachodniej przy użyciu wysokowydajnego katalizatora metaloorganicznego, który nie zawiera ftalanów.

Atrakcyjne gatunki polipropylenu Moplen

Atrakcyjny wygląd opakowania często decyduje o powodzeniu produktu, który się w nim znajduje. Dlatego też przetwórcy poliolefin do produkcji opakowań wybierają takie gatunki, które w równym stopniu posiadają szeroką paletę właściwości spełniających wymagania użytkowe wyrobu końcowego, jak i zapewniających ich doskonały wygląd. Produktami odpowiadającymi tym wymaganiom są m.in. liczne gatunki polipropylenu, oferowane przez BOPS i dedykowane branży opakowań sztywnych, która wykorzystuje metodę formowania wtryskowego do produkcji opakowań przemysłowych, takich jak np. wiadra o zróżnicowanym kształcie i szerokim zakresie pojemności.

Wyroby takie mają szeroką gamę zastosowań i mogą być wykorzystywane m.in. do pakowania farb malarskich i produktów budowlanych, ale także w segmencie żywnościowym. Atrakcyjność gatunków polipropylenu polega również na tym, że dają one możliwość wytwarzania opakowań cienkościennych    w szybkim cyklu oraz pozwalają na łatwe etykietowanie lub nadruk, przy zachowaniu odporności mechanicznej na uderzenie i w teście zrzutowym.

Ze względów logistycznych i z powodu wymogów handlu detalicznego, bardzo istotne znaczenie ma sztywność formowanego opakowania, umożliwiająca także zachowanie jego kształtu po napełnieniu         i ułożeniu kilku warstw na palecie. Wykorzystanie polipropylenu Moplen daje takie możliwości.

Moplen EP3134
Odpowiedzią na rosnące wymagania rynku opakowań przemysłowych jest najnowszy kopolimer udarowy polipropylenu, który jest gatunkiem rozwojowym, dostępnym pod handlową nazwą Moplen EP3134.

Moplen EP3134 ze względu na obecność efektywnego środka nukleującego, charakteryzuje się zdecydowanie lepszą kombinacją sztywności i udarności w porównaniu do innego gatunku kopolimeru polipropylenu, który do tej pory był chętnie stosowany w segmencie cienkościennych pojemników do zastosowań przemysłowych. Moplen EP3134 zawiera także skuteczny pakiet antystatyczny. Gatunek ten również charakteryzuje się połączeniem wysokiej płynności z odpowiednio łatwym i kontrolowanym odformowaniem i zapewnia realizację procesu produkcji na wysokowydajnych wtryskarkach.

W odróżnieniu od typów o kontrolowanej reologii, nowy gatunek Moplen EP3134 jest wytwarzany bezpośrednio w procesie polimeryzacji w obecności bezftalanowego katalizatora Zieglera-Natty piątej generacji. Zatem, spełnia on wymagania w zakresie dopuszczenia do kontaktu z żywnością  i charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami organoleptycznymi ze względu na wyższą czystość bazowego polimeru.

Moplen EP3134 może być stosowany do produkcji:

  • cienkościennych opakowań i pojemników do żywności oraz wyrobów nieżywnościowych, z nadrukiem lub zdobionych z wykorzystaniem technologii IML, dodatkowo o bardzo dobrych właściwościach estetycznych,
  • artykułów użytkowych gospodarstwa domowego,
  • skrzynek transportowych,
  • zabawek i sprzętu rekreacyjnego,
  • elementów sprzętu i urządzeń AGD.

Moplen EP3134 oferuje dobrą płynność w stanie stopionym, porównywalną do innych gatunków kopolimerów polipropylenu do wytwarzania opakowań sztywnych.

Podstawowe właściwości gatunku Moplen EP3134

Nowy gatunek charakteryzuje się lepszym połączeniem sztywności i udarności w porównaniu do gatunku referencyjnego. Dodatkowo, w testach na obciążenie statyczne, Moplen EP3134 oferuje też lepsze parametry w przypadku cienkościennych pojemników do zastosowań przemysłowych. A oto szczegółowe parametry:

 

Kluczowe właściwości

Jednostka

Moplen EP3134

Gatunek referencyjny

  MFR

g/10 min

44

48

  Moduł sztywności

MPa

1400

1250

  Granica plastyczności

%

5

5

  Naprężenie rozciągające

MPa

27

27

  Wydłużenie przy zerwaniu

%

>50

>50

  Udarność Charpy @ 23oC

kJ/m2

6

5

  Udarność Charpy @ 0oC

kJ/m2

4

3,5

  Udarność Charpy @ -20oC

kJ/m2

3

2,5

 

Polipropylen w zastosowaniach na opakowania sztywne

Sukces polipropylenu (PP) na rynku opakowań sztywnych jest związany przede wszystkim z jego wszechstronnością, łatwością przetwórstwa, szerokimi właściwościami użytkowymi i ekologiczną akceptowalnością. To połączenie wielu jego zalet z niską ceną i dobrą dostępnością sprawia, że PP staje się materiałem coraz częściej wybieranym na różnorodne zastosowania w segmencie rynku opakowań sztywnych. Rynek opakowań sztywnych jest zdominowany przez opakowania do żywności. Dużo mniejszy udział przypada na opakowania do produktów nieżywnościowych wytwarzanych przez różne gałęzie przemysłu, w takich sektorach jak: farby dyspersyjne, kosmetyki, produkty do pielęgnacji i zdrowia oraz pojemniki użytkowe wykorzystywane w gospodarstwach domowych.

Szeroki wachlarz zastosowań

Zdecydowana większość opakowań sztywnych jest wytwarzana jako wyroby cienkościenne, przy czym pewne wyroby, takie jak wiaderka na farby dyspersyjne i  pojemniki do przechowywania stosowane w gospodarstwach domowych mogą mieć ścianki o większej grubości (powyżej 1 mm). Opakowania sztywne mogą być wytwarzane metodą formowania wtryskowego lub termoformowania, przy czym aż dwie trzecie wszystkich opakowań jest wytwarzana w tej drugiej technologii. Wiele opakowań dostarczanych jest już na rynek po napełnieniu i mogą być one zamknięte oddzielną pokrywką albo poprzez zgrzanie z folią wykonaną z tworzywa lub folią aluminiową. Pojemniki, tacki, pokrywki lub folie pokrywkowe produkowane są tylko z PP, tym niemniej w niektórych zastosowaniach wytwarzanych np. metodą termoformowania obserwujemy wzrost zainteresowania rozwiązaniami opartymi o struktury wielowarstwowe z warstwą barierową wydłużającą okres przydatności produktów żywnościowych. Zakres żywności pakowanej w pojemniki wykonane z PP jest dość szeroki – mogą to być m.in. produkty mleczarskie (tj. śmietana, jogurty, lody), tłuszcze żółte (masło, margaryna), zupy i sucha żywność. Rodzaj żywności pakowanej na tackach wykonanych z PP jest jeszcze bardziej  zróżnicowany w charakterze i może obejmować: sałatki warzywne i owocowe, suche przekąski (tj. pieczywo, ciastka, słodycze) gotowane i porcjowane mięso, przetwory rybne (zarówno gotowane jak i  surowe), surowe mięso i drób oraz gotowe posiłki do podgrzewania w kuchence mikrofalowej. Segment pojemników używanych w gospodarstwach domowych dotyczy zarówno żywności, jak i produktów nieżywnościowych. Użytkownicy często wybierają pojemniki do przechowywania produktów sypkich, takich jak ryż, mąka, kasze, makarony itd., w celu wydłużenia ich okresu trwałości. W sektorze produktów nieżywnościowych warto wspomnieć o większych pojemnikach wykorzystywanych do przechowywania różnych przedmiotów gospodarstwa domowego, tj. pościel, garderoba, zabawki itp.

BOPS oferuje na polskim rynku gatunki PP o szerokim zakresie właściwości fizycznych i użytkowych, które doskonale nadają się do produkcji opakowań sztywnych metodą formowania wtryskowego i termoformowania.

Moplen 

Najnowszymi produktami z Płocka oferowanymi przez BOPS w segmencie opakowań są Moplen RP398T, Moplen RP398U i Moplen RP398V. Dwa pierwsze gatunki mają doskonałe właściwości organoleptyczne i są przeznaczone przede wszystkim do wytwarzania transparentnych, cienkościennych opakowań do  żywności oraz pojemników wielokrotnego użytku, które spełniają najwyższe wymagania sensoryczne w zakresie smaku i obniżonej emisji zapachu, co jest podstawowym wymogiem dla opakowań do żywności. Natomiast Moplen RP398V jest przeznaczony m.in. na cienkościenne pojemniki do przechowywania o dużej pojemności (które są stosowane w gospodarstwach domowych) oraz do produkcji pojemników i wyrobów o wyjątkowych właściwościach estetycznych i dobrych osiągach mechanicznych. Ulepszone właściwości optyczne Moplen RP398V w połączeniu z niską tendencją do paczenia sprawiają, że jest on chętnie stosowany również w takich aplikacjach jak etui na DVD i CD, oraz w produkcji wysokiej jakości wyrobów użytkowych gospodarstwa domowego. Nowe gatunki, podobnie jak Moplen RP2380, zawierają najnowszej generacji środek nukleujący, który umożliwia poprawę warunków przetwórstwa i redukcję czasu cyklu w szybkim wtrysku, co może przyczynić się do podwyższenia produktywności. Próby przeprowadzone przez przetwórców wykazały, że w porównaniu do standardowych gatunków PP, omawiane gatunki mogą być przetwarzane przy obniżonej temperaturze wtrysku nawet o 40oC, a rekomendowana temperatura stopu to: 190-200oC) w porównaniu do tworzyw zawierających klaryfikatory starszej generacji, będące pochodnymi sorbitolu.

W segmencie termoformowania wiodącym gatunkiem jest Moplen HP640J, który zawiera efektywny środek nukleujący, dzięki czemu tworzywo to doskonale nadaje się na typowe i transparentne pojemniki wytwarzane metodą termoformowania. Oferuje ono bowiem połączenie wysokiej sztywności z optymalnymi właściwościami optycznymi. W ostatnim czasie spółka BOPS wprowadziła na polski rynek homopolimer Moplen HP2409 (aktualna nazwa to Moplen HP740J), wytwarzany w Europie Zachodniej, który jest produktem najnowszej generacji, łączącym w sobie wysoką sztywność z doskonałą przezroczystością i wysokim połyskiem. Gatunek ten jest wykorzystywany m.in. do produkcji opakowań do produktów wegetariańskich.

Zalety

Materiały proponowane przez BOPS do produkcji opakowań sztywnych, doskonale wpisują się w trendy rynkowe i wymagania odbiorców końcowych. W tym zakresie ważna jest oferta gatunków pozwalających zmniejszyć ciężar jednostkowy wytwarzanych opakowań i pojemników, przy utrzymaniu odpowiedniej sztywności i wytrzymałości mechanicznej oraz uzyskaniu wysokiej estetyki i/lub przezroczystości.   W przypadku szczególnych produktów również istotnym parametrem są dobre właściwości organoleptyczne (niski poziom substancji SML/OML, brak ftalanów, itp.), szczególnie w zakresie migracji wobec tłuszczów żółtych (masło, margaryna) i oliwy z oliwek. Te czynniki mogą być ważne również  w zakresie spełnienia wymogów diety religijnej lub wegetariańskiej, albo też podgrzewania żywności w kuchence mikrofalowej.

Zakres gatunków PP wytwarzanych w Płocku i oferowanych przez BOPS do produkcji opakowań sztywnych metodą termoformowania i formowania wtryskowego

Metoda przetwórstwa

Zakres MFR g/10 min

Moplen – gatunki standardowe PP

Homopolimer

Kopolimer udarowy

Kopolimer randomiczny

Termoformowanie

1,2 - 1,8

 

EP440G

 

1,8 - 2,5

HP456H

 

 

2,5 - 3,5

HP456J

 HP640J*

HP740J*

 

 

3,5 - 5,0

 

EP300K

 

Formowanie wtryskowe

20,0 - 30,0

HP400R

EP548R

 

HP548R

 

 

45,0 - 65,0

HP648T

EP548S

EP448T

RP398T*

RP2380*

65,0 - 90,0

 

EP348U

EP548U

RP398U*

90,0 - 150,0

 

 EP448V*

RP398V*

* Najnowsze gatunki 

Moplen jest znakiem towarowym LyondellBasell.

 ***

Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o., jest spółką handlową w pełni zależną od Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. („BOP”). BOP wprowadza wysokie standardy w przemyśle i przetwórstwie tworzyw sztucznych w Polsce poprzez swoje fabryki w Płocku. BOP jest spółką joint venture, utworzoną przez Basell Europe Holdings B.V. i PKN ORLEN S.A., w której każdy z partnerów ma 50% udziałów. Spółka posiada w Płocku światowej skali zakłady do produkcji polipropylenu i polietylenu.

Wyświetleń:
Komentarze użytkowników (0)

Przeczytaj także:

Plastline