Polecamy

B2B Giełda Tworzyw Szukaj

Słownik

Drukuj

Kopolimer Fluorowy Etylen/Propylen [FEP]

W przeciwieństwie do PTFE kopolimery fluorowe FEP są polimerami o dobrych właściwościach przetwórczych; można je przetwarzać metodami konwencjonalnymi właściwymi dla termoplastów. Charakteryzują się dużą odpornością chemiczną, wykazują również dużą odporność na korozję naprężeniową, działanie czynników atmosferycznych i światło. Posiadają bardzo wysoką odporność na działanie płomienia.

Plastline