Polecamy

Czy Wiesz Że? (1)

Wiele tworzyw sztucznych, w zależności od rodzaju, wchłania w większym lub mniejszym stopniu wilgoć z powietrza. Wilgoć może być wchłaniania do wewnątrz granulatu lub też gromadzić się w wyniku kondensacji na powierzchni w postaci kropel. Jej obecność w czasie przetwórstwa może prowadzić do takich efektów jak spienianie się tworzywa w czasie wtrysku, powstawanie wad powierzchni lub też pogorszenia własności mechanicznych.

W wielu przypadkach zawartość wilgoci można stwierdzić na podstawie oględzin wypraski, jednakże w innych uwidacznia się to przez wyraźne obniżenie własności wytrzymałościowych. Podczas przetwórstwa tworzyw technicznych zawarta w nich wilgoć nie może przekraczać wartości dopuszczalnych. Ilość wilgoci zależy od różnych czynników, np.: rodzaju opakowania, magazynowania, itp. Przykładowo poliamid w dużej części pakowany jest w worki ze specjalną warstwą z aluminium, dzięki której możliwe jest ograniczenia przenikania wilgoci do tworzywa, a tym samym właściwe przetwarzanie surowca...

Słownik

Drukuj

Kopolimer Etylen / Chlorotrifluoroetylen [E-CTFE]

Kopolimer blokowy naprzemienny (1:1) charakteryzujący się dużą twardością wytrzymałością na rozciąganie i dobrą udarnością. Pod względem podatności na pełzanie i zużycie tarciowe jest podobny do PA6; w niskiej temperaturze zachowuje elastyczność. Odporny na działanie kwasów mineralnych, utleniających, zasady nieorganiczne, czynniki trawiące i wszystkie rozpuszczalniki. Ogólnie suszenie przed przetwórstwem nie jest koniecznym.

Newsletter