Polecamy

B2B Giełda Tworzyw Szukaj

Słownik

Drukuj

Kopolimer Etylen / Chlorotrifluoroetylen [E-CTFE]

Kopolimer blokowy naprzemienny (1:1) charakteryzujący się dużą twardością wytrzymałością na rozciąganie i dobrą udarnością. Pod względem podatności na pełzanie i zużycie tarciowe jest podobny do PA6; w niskiej temperaturze zachowuje elastyczność. Odporny na działanie kwasów mineralnych, utleniających, zasady nieorganiczne, czynniki trawiące i wszystkie rozpuszczalniki. Ogólnie suszenie przed przetwórstwem nie jest koniecznym.

Plastline