Polecamy

B2B Giełda Tworzyw Szukaj

Słownik

Hasła na literę:

Wszystkie

Kauczuk Fluorowy [FKM]

Otrzymywane w wyniku kopolimeryzacji w emulsji związków dienowych i etylenowych częściowo lub całkowicie fluorowanych oraz fluorowanych estrów kwasu akrylowego przy udziale układu redox zawierającego nadsiarczan amonu jako inicjatora.
Czytaj dalej

Kauczuk Silikonowy [MQ]

Kauczuki silikonowe są zbudowane z nieorganicznego łańcucha głównego o strukturze Si-O z organicznymi grupami bocznymi. Wytwarzanie polega na polimeryzacji chlorosilanów, np. metylochlorosilanów.
Czytaj dalej

Kopolimer Etylen / Chlorotrifluoroetylen [E-CTFE]

Kopolimer blokowy naprzemienny (1:1) charakteryzujący się dużą twardością wytrzymałością na rozciąganie i dobrą udarnością. Pod względem podatności na pełzanie i zużycie tarciowe jest podobny do PA6; w niskiej temperaturze zachowuje elastyczność.
Czytaj dalej

Kopolimer Etylen / Octan Winylu [EVA]

W zależności od zawartości octanu winylu (do 35%) typy o różnej twardości i elastyczności. Duży współczynnik tarcia. W porównaniu z PE mniejsza odporność chemiczna, większa odporność na korozję naprężeniową i promieniowanie UV.
Czytaj dalej

Kopolimer Fluorowy Etylen/Propylen [FEP]

W przeciwieństwie do PTFE kopolimery fluorowe FEP są polimerami o dobrych właściwościach przetwórczych; można je przetwarzać metodami konwencjonalnymi właściwymi dla termoplastów. Charakteryzują się dużą odpornością chemiczną.
Czytaj dalej

Kopolimer Metakrylan Metylu / Akrylonitryl / Butadien / Styren [MABS]

Kopolimer MABS, nazywany jest potocznie przezroczystym ABS-em. Oprócz swoich doskonałych właściwości optycznych (przezroczystości), charakteryzuje się on wysoką odpornością na uderzenia i dobrą odpornością chemiczną
Czytaj dalej

Kopolimer Metakrylan / Butadien / Styren [MBS]

Otrzymywany w wyniku kopolimeryzacji szczepionej metakrylanu metylu i styrenu na polibutadienie. W przeciwieństwie do ABS charakteryzuje się dobrą przezroczystością i mieszalnością z polichlorkiem winylu.
Czytaj dalej
Plastline