Polecamy

B2B Giełda Tworzyw Szukaj

Słownik

Drukuj

Jonomer E/MA [EMAC]

Jonomery są częściowo lub całkowicie zobojętnionymi kopolimerami kwasowymi, zawierającymi w swojej strukturze niewielką ilość (zazwyczaj do 8%) ugrupowań jonowych. Najczęściej spotykanymi pośród nich są: kopolimer etylenu i kwasu akrylowego (E/AA) lub kwasu metakrylowego (E/MAA) a także kopolimer etylenu i akrylanu metylu (E/MA).

Otrzymuje się je poprzez częściowe zobojętnienie kopolimerów olefiny-kwasy związakmi metali I, II i III grupy układu okresowego, w wyniku czego następuje tylko częściowa jonizacja grup karboksylowych. Typowym przykładem są kopolimery zobojętnione jonami cynku lub sodu. W cząsteczkach jonomeru nie zobojętnione grupy karboksylowe tworzą wiązania wodorowe, natomiast kationy metali - wiązania jonowe z anionami karboksylanowymi. Stąd w przeciwieństwie do konwencjonalnych termoplastów oba rodzaje wiązań wpływają na zwiększenie wytrzymałości mechanicznej jonomeru. Dzięki obecności grup jonowych posiadają one unikalne właściwości użytkowe i morfologię struktur krystalicznych.

Jonomery mogą być przetwarzane z wykorzystaniem standardowego wyposażenia używanego do przetwórstwa LDPE.

Plastline