Polecamy

Czy Wiesz Że? (1)

Wiele tworzyw sztucznych, w zależności od rodzaju, wchłania w większym lub mniejszym stopniu wilgoć z powietrza. Wilgoć może być wchłaniania do wewnątrz granulatu lub też gromadzić się w wyniku kondensacji na powierzchni w postaci kropel. Jej obecność w czasie przetwórstwa może prowadzić do takich efektów jak spienianie się tworzywa w czasie wtrysku, powstawanie wad powierzchni lub też pogorszenia własności mechanicznych.

W wielu przypadkach zawartość wilgoci można stwierdzić na podstawie oględzin wypraski, jednakże w innych uwidacznia się to przez wyraźne obniżenie własności wytrzymałościowych. Podczas przetwórstwa tworzyw technicznych zawarta w nich wilgoć nie może przekraczać wartości dopuszczalnych. Ilość wilgoci zależy od różnych czynników, np.: rodzaju opakowania, magazynowania, itp. Przykładowo poliamid w dużej części pakowany jest w worki ze specjalną warstwą z aluminium, dzięki której możliwe jest ograniczenia przenikania wilgoci do tworzywa, a tym samym właściwe przetwarzanie surowca...

Słownik

Drukuj

Jonomer E/MA [EMAC]

Jonomery są częściowo lub całkowicie zobojętnionymi kopolimerami kwasowymi, zawierającymi w swojej strukturze niewielką ilość (zazwyczaj do 8%) ugrupowań jonowych. Najczęściej spotykanymi pośród nich są: kopolimer etylenu i kwasu akrylowego (E/AA) lub kwasu metakrylowego (E/MAA) a także kopolimer etylenu i akrylanu metylu (E/MA).

Otrzymuje się je poprzez częściowe zobojętnienie kopolimerów olefiny-kwasy związakmi metali I, II i III grupy układu okresowego, w wyniku czego następuje tylko częściowa jonizacja grup karboksylowych. Typowym przykładem są kopolimery zobojętnione jonami cynku lub sodu. W cząsteczkach jonomeru nie zobojętnione grupy karboksylowe tworzą wiązania wodorowe, natomiast kationy metali - wiązania jonowe z anionami karboksylanowymi. Stąd w przeciwieństwie do konwencjonalnych termoplastów oba rodzaje wiązań wpływają na zwiększenie wytrzymałości mechanicznej jonomeru. Dzięki obecności grup jonowych posiadają one unikalne właściwości użytkowe i morfologię struktur krystalicznych.

Jonomery mogą być przetwarzane z wykorzystaniem standardowego wyposażenia używanego do przetwórstwa LDPE.

Newsletter