Polecamy

Czy Wiesz Że? (1)

Wiele tworzyw sztucznych, w zależności od rodzaju, wchłania w większym lub mniejszym stopniu wilgoć z powietrza. Wilgoć może być wchłaniania do wewnątrz granulatu lub też gromadzić się w wyniku kondensacji na powierzchni w postaci kropel. Jej obecność w czasie przetwórstwa może prowadzić do takich efektów jak spienianie się tworzywa w czasie wtrysku, powstawanie wad powierzchni lub też pogorszenia własności mechanicznych.

W wielu przypadkach zawartość wilgoci można stwierdzić na podstawie oględzin wypraski, jednakże w innych uwidacznia się to przez wyraźne obniżenie własności wytrzymałościowych. Podczas przetwórstwa tworzyw technicznych zawarta w nich wilgoć nie może przekraczać wartości dopuszczalnych. Ilość wilgoci zależy od różnych czynników, np.: rodzaju opakowania, magazynowania, itp. Przykładowo poliamid w dużej części pakowany jest w worki ze specjalną warstwą z aluminium, dzięki której możliwe jest ograniczenia przenikania wilgoci do tworzywa, a tym samym właściwe przetwarzanie surowca...

Słownik

Drukuj

Cykliczny Kopolimer Poliolefinowy [COC]

Tworzywo amorficzne, otrzymywane na drodze polimeryzacji różnego rodzaju monomerów cyklicznych, m.in. norborenu (pochodna dicyklopentadienu) z etylenem w obecności katalizatorów metalocenowych. Materiały te charakteryzują się szerokim spektrum właściwości w zależności od typu monomerów oraz sposobu prowadzenia polimeryzacji. Wysoka barierowość, niska chłonność wilgoci i w przeciwieństwie do typowych poliolefin doskonałe właściwości optyczne (przezroczystość) to główne cechy wyróżniające COC.

WTRYSKIWANIE

 • Zalecany Czas Suszenia: 4-6 h
 • Zalecana Temperatura Suszenia: 70-100 °C
 • Dopuszczalna Zawartość Wilgoci Przy Przetwórstwie: < 0,2 %
 • Temperatura Przetwórstwa: 260-300 °C
 • Temperatura Formy: 90-160 °C

WYTŁACZANIE

 • Temperatura Przetwórstwa: 230-260 °C
 • Zalecany zakres L/D (stosunek długości ślimaka do jego średnicy): 28

MOCNE STRONY

 • Bardzo dobra stabilność wymiarowa porównywalna do innych transparentnych polimerów
 • Bardzo wysoka przezroczystość
 • Dobra biokompatybilność
 • Dobra odporność na cykle sterylizacyjne
 • Dobra odporność na promieniowanie gamma
 • Dobra odporność na rozpuszczlniki polarne
 • Doskonała barierowość dla wilgoci
 • Lepsze właściwości optyczne niż PC oraz PS (dwójłomność)

SŁABE STRONY

 • Podatność na korozję naprężeniową
 • Temperatura zeszklenia pomiędzy 75 i 170°C

Newsletter