Polecamy

B2B Giełda Tworzyw Szukaj

Słownik

Drukuj

Cykliczny Kopolimer Poliolefinowy [COC]

Tworzywo amorficzne, otrzymywane na drodze polimeryzacji różnego rodzaju monomerów cyklicznych, m.in. norborenu (pochodna dicyklopentadienu) z etylenem w obecności katalizatorów metalocenowych. Materiały te charakteryzują się szerokim spektrum właściwości w zależności od typu monomerów oraz sposobu prowadzenia polimeryzacji. Wysoka barierowość, niska chłonność wilgoci i w przeciwieństwie do typowych poliolefin doskonałe właściwości optyczne (przezroczystość) to główne cechy wyróżniające COC.

WTRYSKIWANIE

 • Zalecany Czas Suszenia: 4-6 h
 • Zalecana Temperatura Suszenia: 70-100 °C
 • Dopuszczalna Zawartość Wilgoci Przy Przetwórstwie: < 0,2 %
 • Temperatura Przetwórstwa: 260-300 °C
 • Temperatura Formy: 90-160 °C

WYTŁACZANIE

 • Temperatura Przetwórstwa: 230-260 °C
 • Zalecany zakres L/D (stosunek długości ślimaka do jego średnicy): 28

MOCNE STRONY

 • Bardzo dobra stabilność wymiarowa porównywalna do innych transparentnych polimerów
 • Bardzo wysoka przezroczystość
 • Dobra biokompatybilność
 • Dobra odporność na cykle sterylizacyjne
 • Dobra odporność na promieniowanie gamma
 • Dobra odporność na rozpuszczlniki polarne
 • Doskonała barierowość dla wilgoci
 • Lepsze właściwości optyczne niż PC oraz PS (dwójłomność)

SŁABE STRONY

 • Podatność na korozję naprężeniową
 • Temperatura zeszklenia pomiędzy 75 i 170°C
Plastline