Polecamy

B2B Giełda Tworzyw Szukaj

Słownik

Drukuj

ABS, Terpolimer Akrylonitryl / Butadien / Styren [ABS]

Otrzymywany w procesie polimeryzacji butadienu oraz kopolimeryzacji akrylonitrylu ze styrenem wraz z jednoczesnym szczepieniem powstałego kopolimeru na polibutadienie.

Tworzywo amorficzne. Duża udarność, twardość oraz odporność na zarysowania. Brak odporności na działanie światła i promieniowania UV. Dobre właściwości izolacyjne. Zadawalająca odporność na działanie ługów, rozcieńczonych kwasów, węglowodorów alifatycznych, olejów i tłuszczów. Nieodporny na działanie kwasów, estrów oraz ketonów.

ABS posiada szerokie okno przetwórcze (zakres parametrów, w szczególności profil temperaturowy). Przy wysokich wymaganiach estetycznych powierzchni wymagane suszenie materiału.

WTRYSKIWANIE

 • Zalecany Czas Suszenia: 3-4 h
 • Zalecana Temperatura Suszenia: 75-85 °C
 • Dopuszczalna Zawartość Wilgoci Przy Przetwórstwie: < 0,10 %
 • Temperatura Przetwórstwa: 190-260 °C
 • Temperatura Formy: 40-80 °C

WYTŁACZANIE

 • Temperatura Przetwórstwa: 210-240°C
 • Zalecany zakres L/D (stosunek długości ślimaka do jego średnicy): 25-30

MOCNE STRONY

 • Dobra odporność na uderzenie, również w niskich temperaturach
 • Dobra odporność na zabrudzenia
 • Dobra odporność zużyciowa
 • Dobra stabilność wymiarowa (niska absorpcja wilgoci)
 • Dobre właściwości izolacyjne
 • Łatwość przetwarzania
 • Możliwość galwanizacji, metalizowania, malowania, zgrzewania
 • Wyższa sztywność i temperatura użytkowania niż gatunków standardowych

SŁABE STRONY

 • Łatwość zarysowania powierzchni
 • Palność
 • Podatność na korozję naprężeniową
 • Zła odporność na działanie czynników atmosferycznych
 • Zła odporność na działanie rozpuszczalników (szczególnie związków aromatycznych, ketonów oraz estrów)
Plastline