Polecamy

B2B Giełda Tworzyw Szukaj
Projekt UE 8.2 (B2B)

Realizacja Umowy UDA-POIG.08.02.00-18-110/12-00

Od 1 stycznia 2013 roku firma Enterio s.c. na podstawie umowy nr UDA-POIG.08.02.00-18-110/12-00 z dnia 07.09.2012r. zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,  2007-2013, realizuje projekt pn.: "Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w firmie Enterio s.c. wspierającego realizację procesów biznesowych oraz komunikację z partnerami handlowymi", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt potrwa do czerwca 2014r.
Kwota dofinansowania wynosi 342.339,20 PLN
Realizacja projektu ma na celu wdrożenie zaawansowanej platformy B2B automatyzującej przepływ informacji między Wnioskodawcą a przedsiębiorstwami współpracującymi oraz optymalizującej procesy biznesowe realizowane we współpracy z tymi partnerami.
Dzięki wdrożeniu systemu B2B będącego głównym efektem niniejszego projektu nastąpi istotna zmian w przepływie informacji miedzy Wnioskodawcą a partnerami na każdym etapie współpracy. Informacje będą w dużej mierze przetwarzane przez system B2B. Poszczególne działania partnerów, mające bezpośredni związek z procesami zachodzącymi w Wnioskodawcą, będą realizowane przez system i przetwarzane odpowiednio, a następne przesyłane do innych partnerów. Wpłynie to zasadniczo na wzrost dynamiki współpracy handlowej, która stanie się bardziej efektywna.
Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Plastline