Polecamy

B2B Giełda Tworzyw Szukaj
Świat Tworzyw RSS

Optymalne Rozwiązania Dla Folii Termokurczliwych - Gatunki LDPE z Płocka

Drukuj

Optymalne Rozwiązania Dla Folii Termokurczliwych - Gatunki LDPE z Płocka

Folie termokurczliwe stanowią bardzo ważną część sektora opakowań gięt­kich, stosowanych zarówno do pakowania produktów jednostkowych, jak   i zbiorczych, w bardzo szerokim zakresie gramatury zabezpieczanego wy­robu oraz jego gabarytów. Opakowania wykonane z folii termokurczliwych zabezpieczają produkt przed czynnikami zewnętrznymi i jednocześnie stabilizują pojedyncze produkty w opakowaniach zbiorczych. Nic dziw­nego, że ten typ opakowań jest tak popularny, a folia termokurczliwa jest stosowana niemal w każdej branży, m.in. w przemyśle chemicznym, spo­żywczym, kosmetycznym, meblarskim i wielu innych.

Mając na uwadze bardzo szeroki zakres wymagań wobec folii termo­kurczliwych, zarówno pod względem właściwości mechanicznych, jak i optycznych Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z  o.o. (BOPS) oferuje szeroki wachlarz gatunków polietylenu małej gęstości (LDPE) do produkcji folii termokurczliwych,  które  są  wytwarzane  przez  Basell  Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP) w Płocku. Wieloletnie doświadczenie i technologie stoso­wane  w produkcji tych gatunków poliolefin przez BOP, pozwalają na do­starczanie odpowiednich materiałów dla segmentu folii termokurczliwych o z góry określonych właściwościach.

W zależności od oczekiwanych właściwości, BOPS proponuje nastę­pujące gatunki dedykowane dla segmentu folii termokurczliwych: Malen E FGAN 18-D003, Malen E FGAN 23-D003, Malen E FGAN 23-D006 oraz Malen E FGNX 23-D006. Oferują one wytrzymałość na rozdarcie i parametry obkurczania dopasowane do rozmiaru i masy pakowanych produktów oraz bardzo dobre właściwości optyczne folii o grubościach do­pasowanych do gramatury pakowanego produktu.

Właściwości

Wybrane gatunki Malen E oferują:

  • bardzo dobre i kontrolowane właściwości obkurczające w szerokim za­kresie, od 20 nawet do 60%,
  • wysoką odporność na przebicie,
  • wysoką sztywność, zapewniającą redukcję grubości folii nawet do 30μm,
  • niskie zmętnienie gwarantujące bardzo dobrą wizualizację wyrobu,
  • dobrą jakość i płaskość powierzchni, gwarantującą wysokiej jakości zadruk.

Malen E FGAN 18-D003 z uwagi na swoją małą gęstość i niski wskaźnik szybkości płynięcia, charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością me­chaniczną oraz wysoką odpornością na przebicie. W związku z tym jest on przeznaczony głównie do produkcji folii termokurczliwych o bardzo du­żych wytrzymałościach, dla których wymagany jest bardzo wysoki stopień obkurczu, nawet do 60%.

Malen E FGAN 23-D003 dzięki podwyższonej gęstości i niskiemu wskaźnikowi szybkości płynięcia, gwarantuje znacznie lepsze właściwości optyczne w odniesieniu do wcześniej wspomnianego gatunku, co można wykorzystać w produkcji cienkich folii o grubości 50 czy tez 40μm, gdzie ważny jest kompromis pomiędzy wizualizacją produktu oraz właściwościami mechanicznymi opakowania.

Malen E FGAN 23-D006 ma najwyższą gęstość i wskaźnik szybkości pły­nięcia, co z kolei zapewnia możliwość uzyskania cieńszych folii termokurcliwych o grubościach 30 czy też 35μm, które charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami optycznymi oraz umożliwiają wysokojakościowy zadruk.

Jeśli natomiast właściwości optyczne nie są najważniejsze, a celem jest uzyskanie folii o porównywalnych grubościach, posiadających jednocze­śnie dobre parametry mechaniczne o lepszej wytrzymałości mechanicznej, w takich sytuacjach świetnie sprawdza się  Malen E FGNX 23-D006.

Tabela. Wybrane właściwości o wykres dot. gęstości i wskaźnika płynięcia

Malen E FGAN 23-D003 oferuje wysoką sztywność, wysoki po­łysk i dobrą odporność na przebicie. Z uwagi na swoje bardzo dobre właściwości optyczne i dobrą wytrzymałość mechaniczną, materiał ten jest przeznaczony do produkcji folii termokurczliwych stosowanych w obszarze pakowania artykułów gospodarstwa do­mowego i mebli.

Malen E FGAN 18-D003 oferuje bardzo dobrą odporność na przebicie oraz rozdarcie. Materiał ten jest przeznaczony do wy­twarzania folii termokurczliwych stosowanych w sektorach prze­mysłowych, takich jak: hutnictwo, budownictwo czy chemia, do zabezpieczania produktów o dużych gabarytach/ jednostek pale­towych.

Malen E FGAN 23-D006 z uwagi na wskaźnik szybkości pły­nięcia, wysoką gęstość i temperaturę mięknienia, umożliwia produkcję bardzo cienkich folii termokurczliwych o grubościach nawet 30 µm. Materiał ten oferuje bardzo dobre właściwości optyczne (niskie zmętnienie i wysoki połysk), gwarantujące do­bre eksponowanie produktu oraz wysokojakościowy zadruk, a przez to identyfikację marki na najwyższym poziomie.

Malen E FGNX 23-D006 jest alternatywą dla materiału Malen E FGAN 23-D006, umożliwiając produkcję cienkich folii termokurczliwych o dobrych właściwościach optycznych oraz wyż­szej  odporności na przebicie, co umożliwia pakowanie produktów o wyż-szych gramaturach, np. zbiorcze zgrzewki napojów o łącznej pojemnościach nawet 15l.

Malen E jest zarejestrowanym znakiem towarowym stanowiącym własność BOP.

Więcej na: www.basellorlen.pl

Podpis zdjęcia: Fot: LyondellBasell

* * *

Basell Orlen Polyole ns Sprzedaz Sp. z o.o. (BOPS), jest spółka handlowa w pełni zalezna od Basell Orlen Polyole ns Sp. z o.o.(BOP). BOP nalezy do Grupy LyondellBasell i Grupy ORLEN i jest spółka joint venture utworzona przez Basell Europe Holdings B.V. i PKN ORLEN S.A., w której kazdy ze wspólników ma po 50% udziałów.
Przed uzyciem produktów ferowanych przez BOPS, klienci/kupujacy i inni uzytkownicy powinni we własnym zakresie ocenic i zdecydowac, czy produkt jest odpowiedni do uzycia w danym celu oraz powinni upewnic sie, ze produkt moze byc uzyty/zastosowany bezpiecznie oraz zgodnie z prawem. BOPS nie udziela zadnej gwarancji wyraznej czy dorozumianej (w tym jakiejkolwiek rekojmi co do wartosci handlowej lub jakiejkolwiek gwarancji przydatnosci do konkretnego celu czy innej gwarancji), innej niz odrebnie uzgodniono pomiedzy stronami w formie pisemnej. Zakazane jest uzywanie i stosowanie produktów oferowanych przez BOPS do okreslonych zastosowan medycznych i farmaceutycznych. W celu uzyskania blizszych informacji w tym zakresie prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego. Klienci/kupujacy i inni uzytkownicy powinni zapoznac sie z Kartami Charakterystyki (tzw. „MSDS” – Material Safety Data Sheet) przed zastosowaniem produktu.
Wszelkie prawa do całej zawartosci broszury sa zastrzezone. Zawartosc chroniona jest przez prawo autorskie i inne przepisy prawa obowiazujacego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wszelkie materiały uzyte w broszurze: teksty, zdjecia, gra ki sa własnoscia Grupy BOP (rozumianej jako BOP i BOPS) i/lub osób trzecich/podmiotów współpracujacych z Grupa BOP i nie moga byc kopiowane w całosci ani w czesci. Zadne logo, gra ki, zdjecia, teksty nie moga byc kopiowane, powielane, przetwarzane czy w jakikolwiek sposób wykorzystywane bez uprzedniej wyraznej zgody (forma pisemna) wyrazonej przez Grupe BOP. Jednoczesnie informuje sie, ze uzywane znaki towarowe w postaci m.in. nazw produktów, technologii, logotypów, tekstów i haseł promocyjnych itp. bez wzgledu na to czy zostały zarejestrowane, sa zastrzezonymi znakami towarowymi i zabronione jest ich wykorzystywanie bez uprzedniej pisemnej zgody uprawnionego podmiotu. Malen E jest zarejestrowanym znakiem towarowym stanowiacym własnosc BOP.

Kontakt/Dodatkowe informacje:

Piotr BŁASZCZAK

Tel.: 665 100 685

e-mail: piotr.blaszczak@basellorlen.pl

Agnieszka REJNOWICZ

Tel.: (22) 653 82 20

e-mail: agnieszka.rejnowicz@basellorlen.pl


 

Wyświetleń:
Komentarze użytkowników (0)
Plastline