Polecamy

B2B Giełda Tworzyw Szukaj
Prezentacje RSS

VISI Flow – Symulacja Wtrysku Dla Projektowania Form Wtryskowych

Drukuj

VISI Flow – Symulacja Wtrysku Dla Projektowania Form Wtryskowych

Wszystkie obszary dotyczące wytwarzania wyprasek z tworzyw sztucznych mogą zyskać na optymalizacji konstrukcji formy oraz parametrów wtrysku. Innowacyjny program symulacji wtrysku dostarczany przez firmę Vero usprawnia pracę projektantów detali, konstruktorów form oraz operatorów wtryskarek. Redukuje koszty i daje możliwość zaprojektowania niezawodnych form wtryskowych przy zachowaniu optymalnych warunków formowania. VISI Flow jest unikalnym narzędziem przeznaczonym do prognozowania, idealnym do analizy zarówno przed i po produkcji oraz do jednoczesnego projektowania wtrysku elementów z tworzyw sztucznych.

Przed wykonaniem jakiejkolwiek analizy, ważnym jest sprawdzenie poprawności bryły, ponieważ każdy błąd może wpłynąć negatywnie na wyniki obliczeń. W tym celu należy wybrać z górnego paska menu Analiza → Poprawność bryły i wskazać bryłę do zbadania. Jeżeli bryła jest poprawna można przystąpić do analizy wybierając kolejno Flow → Wizard oraz model detalu. Program wykorzystuje siatkę utworzoną z trójkątnych elementów, której parametry możemy ustawić w poniższym oknie dialogowym.

Po zatwierdzeniu pojawia się możliwość sprawdzenia poprawności utworzonej siatki oraz jej edycja, polegająca na usuwaniu i dodawaniu trójkątnych elementów siatki.

W kolejnym kroku program oblicza grubość ścianek elementu oraz graficznie zaznacza miejsca odbiegające od wartości średniej. Następnie program pyta czy sformatować model, klikamy Tak.

W celu utworzenia analizy wypełnienia postępujemy zgodnie z instrukcjami poniżej.

Kolejno definiujemy parametry wtrysku. W zakładce Formowanie ustawiamy wszystkie parametry niezbędne do przeprowadzenia analizy. W zakładce zaawansowany istnieje możliwość definicji wtrysku sekwencyjnego.

Następnie po zatwierdzeniu odpowiednich parametrów wtrysku należy rozpocząć obliczenia.

Po ukończeniu obliczeń przez system pod widoczną opcją Rozpocznij obliczanie, pojawi się funkcja Ładuj rezultaty, która służy do analizy cyklu. Dostępne parametry do analizy przedstawiono poniżej.

Niżej przedstawiono analizowany model z zaznaczonymi pułapkami powietrznymi oraz liniami łączenia.

W kolejnym kroku przeprowadzimy analizę fazy docisku, w tym celu należy kliknąć PPM na podpunkt analizy wtrysku i wybrać opcję Twórz fazę docisku. W oknie dialogowym wprowadzamy odpowiednie parametry wg ustalonej technologii wtrysku, po czym zatwierdzamy przyciskiem OK oraz tak jak w poprzednim przypadku rozpoczynamy obliczanie.

Analiza fazy docisku umożliwia zbadanie większej liczby zmiennych widocznych poniżej.

W ostatnim punkcie analizy przeprowadzono analizę fazy odkształceń. W tym celu na utworzonej fazie docisku, kliknięto PPM i wybrano polecenie Twórz fazę odkształcenia i kolejno rozpocznij obliczenia. Poniżej przedstawiono efekty analizy odkształcenia.

Wyświetleń:
Komentarze użytkowników (0)

Polecamy:

Plastline