Polecamy

B2B Giełda Tworzyw Szukaj
Polecamy RSS

Grupa Azoty Rozważa Produkcję Polipropylenu w Policach

Drukuj

Grupa Azoty Rozważa Produkcję Polipropylenu w Policach

Rada Nadzorcza spółki celowej Grupy Azoty – PDH Polska SA pozytywnie zaopiniowała zarekomendowany przez zarząd wariant polipropylenowy budowy instalacji w Policach. Jest on potencjalnie znacząco bardziej atrakcyjny dla Grupy Azoty niż równolegle rozważana produkcja propylenu. Szacuje się, że ostateczne decyzje w tym zakresie zapadną w IV kwartale 2017 roku.

- Choć zgody korporacyjne w tym zakresie jeszcze nie zapadły, to produkcja polipropylenu wpisywałaby się w główne założenia zaktualizowanej strategii Grupy Azoty. Oznaczałaby dalsze synergie w konsolidowanej  Grupie i dawała znaczący potencjał do dywersyfikacji jej przychodów. Realizacja projektu w wariancie polipropylenowym zakłada bliską współpracę spółki PDH Polska z zakładami Grupy Azoty w Policach i Kędzierzynie. Inwestycja oznaczałaby także umocnienie drugiego filaru operacyjnego Grupy poprzez rozwój działalności pozanawozowej. Grupa, dzięki realizacji inwestycji w wariancie polipropylenowym, jeszcze mocniej podkreśliłaby swoją pozycję na rynku chemicznym. Możliwe byłoby nie tylko poszerzenie portfolio produktów Grupy Azoty, ale co równie ważne, spłaszczenie cykliczności biznesu - powiedział dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.

Instalacja polipropylenowa byłaby jedną z najnowocześniejszych instalacji tego typu w Europie. Ostateczna decyzja o wariancie realizacji projektu inwestycyjnego zostanie podjęta najprawdopodobniej w IV kwartale 2017 roku po wykonaniu studium wykonalności, w którym określona zostanie szacunkowa wartość inwestycji.

- Zarekomendowany przez zarząd PDH Polska jako dominujący wariant polipropylenowy na obecnym etapie przygotowania do inwestycji biznesowo i handlowo wygląda atrakcyjnie. Prognozowany jest dynamiczny wzrost popytu na polipropylen w regionie Europy Środkowej i Wschodniej sięgający do 2025 roku wzrostów średnio o 4,7% rocznie. Wszystko to przy jednoczesnym braku zaawansowanych planów inwestycji w nowe instalacje polipropylenu w Europie – powiedział Andrzej Niewiński, prezes PDH Polska.

Z analiz rynkowych wynika, że marża producentów surowców przesuwa się w kierunku pochodnych propylenu. Dlatego uzupełnienie projektu odwodornienia propanu (PDH) o instalację do produkcji polipropylenu zwiększa elastyczność i stabilizuje łączny poziom marż dla Grupy Azoty. Bardziej rozdrobniony rynek klientów na polipropylen zmniejszałby także ekspozycję Grupy na ryzyko rynkowe w długim okresie.

Polipropylen jest główną i najbardziej atrakcyjną pochodną propylenu, stanowiącą ponad 60% konsumpcji tego surowca w Europie Środkowej. Polska jest jednym z największych konsumentów polipropylenu w regionie z rosnącym importem, który w 2015 r. kształtował się na poziomie około 250kt. Realizacja wariantu polipropylenowego oznaczałaby zatem znaczącą niezależność surowcową Polski w tym obszarze.

Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego.   

Dodatkowe informacje
Artur Dziekański
Rzecznik Prasowy
Grupa Azoty
Mail: rzecznik@grupaazoty.com
Tel. +48 14 637 40 56

Słownik pojęć:

PDH – jedna z celowych (on-purpose) technologii do produkcji propylenu. Proces ten polega na odwodornieniu propanu w reakcji pochłaniającej ciepło w obecności katalizatora heterogenicznego. W wyniku reakcji otrzymywany jest propylen, wodór, dodatkowo powstają małe ilości metanu, etanu, etylenu i innych lekkich węglowodorów. Według dostępnych danych, na początku roku 2015 eksploatowanych było 19 instalacji do produkcji propylenu metodą PDH.  12 z nich bazowało na procesie Oleflex, którego licencjodawcą jest UOP.  

Propylen – bezbarwny gaz, jedna z dwóch podstawowych, obok etylenu substancji będących bazą do wytwarzania dalszych półproduktów chemicznych. Głównym źródłem propylenu są tzw. krakery parowe odpowiadające za około 57% światowej produkcji tego surowca. W instalacjach krakingu katalitycznego wytwarza się 35% propylenu sprzedawanego na rynku. Pozostałe 8% pochodzi z instalacji celowych.
 

Wyświetleń:
Komentarze użytkowników (0)

Przeczytaj także:

Plastline