Polecamy

B2B Giełda Tworzyw Szukaj
Biznes Info RSS

Koncern LANXESS Ogłasza Plan Nabycia Firmy Chemtura

Drukuj

Koncern LANXESS Ogłasza Plan Nabycia Firmy Chemtura

Koncern LANXESS osiąga kolejny kamień milowy na swojej ścieżce wzrostu. Producent specjalistycznych środków chemicznych ogłosił plany przejęcia amerykańskiej firmy Chemtura Corporation (NYSE: CHMT), będącej jednym z głównych dostawców wysokiej jakości dodatków opóźniających palenie i smarów. To największe w historii koncernu LANXESS przejęcie pomoże mu poszerzyć swoje portfolio dodatków do tworzyw sztucznych i stać się jednym z najważniejszych na świecie podmiotów działających na tym ciągle rozwijającym się rynku.

Firmy podpisały właśnie ostateczną umowę o przejęciu. Zgodnie z tym porozumieniem akcjonariusze firmy Chemtura otrzymają 33,50 USD w gotówce za każdą jej akcję zwykłą pozostającą w obrocie, co stanowi 18,9-procentową nadwyżkę względem ceny zamknięcia z dnia 23 września 2016 roku, która wynosiła 28,18 USD. Przedmiotowa transakcja, która dotyczy przedsiębiorstwa o wartości ok. 2,4 mld EUR, zostanie sfinansowana przez koncern LANXESS głównie za pomocą emisji obligacji z prawem pierwszeństwa oraz obligacji hybrydowych, a także z dostępnych środków finansowych. Zamknięcie transakcji powinno nastąpić mniej więcej w połowie 2017 roku, po jej zatwierdzeniu przez akcjonariuszy firmy Chemtura, uzyskaniu odpowiednich zgód od organów regulacyjnych oraz spełnieniu innych zwyczajowych warunków realizacji tego typu przedsięwzięć.

Spółka Chemtura z siedzibą w Filadelfii w stanie Pensylwania posiada 20 zakładów zlokalizowanych w 11 krajach i zatrudnia około 2,5 tysiąca pracowników na całym świecie. W ostatnich czterech kwartałach spółka odnotowała sprzedaż na poziomie około 1,5 mld EUR i zysk EBITDA bez pozycji nadzwyczajnych ok. 245 mln EUR (przy marży EBITDA ok. 16%). Mniej więcej 45% dochodów firmy Chemtura pochodzi z Ameryki Północnej. Oprócz dodatków do tworzyw sztucznych portfolio firmy Chemtura obejmuje również uretany i związki metaloorganiczne.

– Dzięki temu przejęciu zdobędziemy pozycję lidera na rynku dodatków chemicznych i wzmocnimy nasze portfolio, które już teraz charakteryzuje się wysoką rentownością – powiedział Matthias Zachert, Prezes Zarządu koncernu LANXESS AG. – Przejęcie to stanowi dalszą część realizacji naszej strategii, która ma na celu uczynienie z nas jeszcze bardziej prężnego i dochodowego koncernu chemicznego. Znacznie zwiększamy naszą konkurencyjność na rynkach o średniej wielkości i obecność w regionie Ameryki Północnej. Koncern LANXESS stawia kolejny ważny krok na swojej ścieżce wzrostu.

– Transakcja ta zapewnia nadwyżkę wartości dla naszych akcjonariuszy i przynosi korzyści naszym klientom i pracownikom poprzez włączenie firmy Chemtura do dużo większego i silniejszego globalnego przedsiębiorstwa, które posiada zasoby niezbędne do tego, aby rozwijać bardziej zróżnicowane portfolio produktów i usług – powiedział Craig A. Rogerson, Prezes, Dyrektor Naczelny i Przewodniczący Zarządu spółki Chemtura.

Dla koncernu LANXESS przejęcie firmy Chemtura zaowocuje wzrostem zysku na akcję (EPS) już w pierwszym roku podatkowym, a do roku 2020 oczekuje się wytworzenia synergii o rocznej wartości ok. 100 mln EUR. Wskaźnik EV/EBITDA dla tej transakcji będzie wynosić ok. 7, włączając w to synergie, co jest zgodne z założonym celem w postaci wskaźnika EV/EBITDA pomiędzy 7 a 9 dla przejęć z uwzględnieniem synergii.

LANXESS zwiększa rentowność dzięki dodatkom opóźniającym palenie i smarom

Spółka Chemtura opiera swą działalność na dwóch filarach. Po sfinalizowaniu transakcji oba z tych segmentów wraz z jednostką biznesową Rhein Chemie Additives (ADD) koncernu LANXESS utworzą nowy segment – Performance Additives. Jednostka ADD już teraz oferuje szerokie spektrum specjalistycznych dodatków chemicznych i usług powiązanych z produkcją tworzyw sztucznych, kauczuków, smarów i barwników. Jednostka ta zatrudnia ok. 1,6 tys. pracowników na świecie w ponad 20 zakładach. – „Dodatki chemiczne to bardzo atrakcyjny segment w dziedzinie specjalistycznych środków chemicznych. Oprócz względnie niskiej kapitałochłonności wymagają dużych zasobów fachowej wiedzy i umożliwiają tworzenie zindywidualizowanych rozwiązań. Jest to obszar, w którym zarówno firma Chemtura, jak i koncern LANXESS mają duże doświadczenie” – powiedział Anno Borowsky, szef jednostki biznesowej Rhein Chemie Additives koncernu LANXESS.

Pierwszy filar spółki Chemtura w dziedzinie dodatków chemicznych obejmuje dodatki smarne i smary syntetyczne do zastosowań przemysłowych, np. w produkcji energii i lotnictwie.
– „Spółka Chemtura zajmuje silną pozycję na rynku przemysłowych dodatków smarnych. Ponadto, Chemtura wytwarza niezbędne prekursory i półprodukty. Dzięki dołączeniu tych produktów do naszego własnego portfolio dodatków chemicznych staniemy się głównym dostawcą przemysłowych środków smarnych i jeszcze bardziej wzmocnimy naszą konkurencyjność dzięki zintegrowanemu łańcuchowi wartości” – wyjaśnił Anno Borowsky. Koncern LANXESS oczekuje, że rynek przemysłowych dodatków smarnych będzie rósł w tempie 3–4% rocznie w perspektywie średniookresowej, co będzie spowodowane stale rosnącymi wymaganiami dotyczącymi wydajności i oddziaływania środowiskowego środków smarnych.

Drugi filar działalności spółki Chemtura opiera się na bromowanych dodatkach opóźniających palenie, bromie w postaci niezwiązanej i innych pochodnych tego pierwiastka. Bromowane dodatki opóźniające palenie stosowane są ze względu na swoją wysoką skuteczność, szczególnie w budownictwie – do izolacji cieplnej i w przemyśle elektronicznym. Chemtura jest ważnym dostawcą bromu i produktów bromowanych. Zajmuje w tej dziedzinie silną pozycję dzięki integracji wstecznej w ramach łańcucha wartości.

– „Wymagania dotyczące opóźniania palenia ciągle rosną, głównie ze względu na nastawienie na budownictwo energooszczędne” – powiedział Anno Borowsky. – „Dzięki temu przejęciu staniemy się jednym z głównych światowych dostawców wysokiej jakości dodatków opóźniających palenie. W przyszłości będziemy mogli zaoferować naszym klientom dodatki bromowane i produkty na bazie fosforu z jednego źródła”. – Jednostka Rhein Chemie Additives już teraz osiąga wysoką konkurencyjność w dziedzinie środków opóźniających palenie na bazie fosforu, m.in. dzięki integracji wstecznej w ramach łańcucha wartości. Również w segmencie dodatków opóźniających palenie koncern LANXESS oczekuje średniookresowego wzrostu na poziomie 3–4% rocznie.

Nowe obszary działalności dla koncernu LANXESS: uretany i związki metaloorganiczne


Dział produkcji uretanów spółki Chemtura jest głównym dostawcą prepolimerów do odlewu na gorąco, specjalnych wodnych roztworów uretanowych i polioli poliestrowych. Są to składniki specjalistycznych poliuretanów, wykorzystywane głównie w budownictwie, górnictwie, branży naftowej i gazowej oraz przemyśle sportowym i elektronicznym. Z takich poliuretanów wytwarzane są między innymi przenośniki taśmowe i rolki do jazdy na rolkach. Dział produkcji uretanów zostanie zintegrowany z segmentem High Performance Materials koncernu LANXESS, w ramach którego produkowane są zaawansowane technologicznie tworzywa sztuczne.

Firma Chemtura należy również do największych producentów związków metaloorganicznych na świecie. Związki metaloorganiczne są wykorzystywane między innymi jako katalizatory w produkcji polimerów i do syntezy wysokoprzetworzonych substancji chemicznych oraz środków farmaceutycznych. W przyszłości ten dział firmy Chemtura wejdzie w skład jednostki biznesowej Advanced Industrial Intermediates koncernu LANXESS.

Uwaga: Dane finansowe przeliczono według kursu wymiany USD/EUR na poziomie 1,10. Zysk EBITDA to zawsze zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych.

Koncern LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. W 2015 roku osiągnął sprzedaż o wartości 7,9 mld euro. Obecnie koncern zatrudnia około 16 600 pracowników w 29 różnych krajach i jest reprezentowany przez 52 zakłady produkcyjne na całym świecie. Podstawowym przedmiotem działalności koncernu LANXESS jest rozwój, produkcja i dystrybucja tworzyw sztucznych, kauczuków syntetycznych, półproduktów oraz specjalistycznych substancji chemicznych. LANXESS należy do głównych indeksów zrównoważonego rozwoju: Dow Jones Sustainability Index (DJSI World i DJSI Europe) oraz FTSE4Good.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera pewne wypowiedzi dotyczące przyszłości oparte na aktualnych założeniach i prognozach koncernu LANXESS AG. Różne znane i nieznane zagrożenia, niewiadome i inne czynniki mogą przyczynić się do powstania znacznych rozbieżności pomiędzy rzeczywistymi przyszłymi wynikami, sytuacją finansową, rozwojem i osiągnięciami firmy a podanymi tutaj przewidywaniami. Koncern nie bierze odpowiedzialności za uaktualnianie stwierdzeń dotyczących przyszłości ani za dostosowanie ich do przyszłych zdarzeń lub rozwoju sytuacji.


Dodatkowe informacje dotyczące produktów chemicznych oferowanych przez koncern LANXESS można znaleźć w naszym WebMagazine pod adresem http://webmagazine.lanxess.com.
 

Wyświetleń:
Komentarze użytkowników (0)

Przeczytaj także:

Plastline