Polecamy

Na Skróty

News RSS
  z 555

Polietyleny Małej Gęstości - Optymalnie Zaprojektowane Dla Folii Do Laminacji

Opakowanie jest dziś wysoce rozwiniętym produktem marketingowym, który reklamuje i sprzedaje swą zawartość. Atrakcyjność opakowania często decyduje o powodzeniu tego, co zawiera w środku. Innowacyjne opakowanie to szereg kompromisów uwzględniających komfort użytkownika, bezpieczeństwo produktu oraz aspekty ekonomiczne i środowiskowe. Takie wysokie wymagania rynku wpływają na dynamiczny rozwój...

[2017-02] Wzrost Cen Poliwęglanu w Lutym

Ceny poliwęglanu pozostawały w lutym pod presją wzrostu surowców oraz stabilnego popytu Chociaż producentom nie udało się osiągnąć wzrost cen na koniec 2016 roku, wydaje się, że warunki rynkowe panujące na początku 2017 roku dostarczyły im pęd w przeforsowaniu pewnych poziomów wzrostu. Firma Trinseo, który ogłosiła dwie podwyżki cen w czwartym kwartale 2016 roku, wydała kolejne oświadczenie...

[2017-02] Wzrosty Cen Poliamidów w Lutym

Zarówno kupujący jak i sprzedający poliamid 6 w Europie zgodzili się na wzrosty cen w lutym, doprowadzając ceny podstawowego polimeru do poziomu około 2000 EUR/T DDP. Znaczące wzrosty cen od początku roku odzwierciedlają wzrost kosztów surowców, głównie benzenu, jak również możliwości arbitrażu na rynkach eksportowych. Wzrost cen kontraktowych benzenu od początku roku, zmusił zintegrowanych...

[2017-02] Wzrost Cen ABS w Lutym

Europejscy nabywcy i sprzedawcy ABS usiłują pogodzić się z zadziwiającym wzrostem cen monomerów. Istnieje możliwość, że wzrosty surowców zostaną szybko zatrzymane w drugim kwartale, ale zachowanie kupujących sugeruje, że użytkownicy końcowi zakładają dalsze wzrosty cen ABS w najbliższych miesiącach. Po wzroście cen o około 100 EUR/T w styczniu, ceny ABS w Europie podniosły się co najmniej...

[2017-02] Stabilne Ceny Poliacetalu w Lutym

Wpływ wyższych kosztów surowca na europejskim rynku poliacetalu nie był odczuwalny w lutym, co może oznaczać, że wystąpi opóźnienie w przenoszeniu wzrostów cen prawdopodobnie na drugi kwartał. Europejskie ceny kontraktowe kopolimeru w lutym utrzymywały się na poziomie 1900-2050 EUR/T DDP NWE, a ceny homopolimeru w zakresie 2515-2845 EUR/T DDP NWE, podobnie jak w styczniu.

[2017-02] Wzrost Cen PBT w Lutym

Kwartalne ceny kontraktowe PBT umocniły się na europejskim rynku, napędzanym przez ostatnie i bieżące wzrosty cen surowca. Notowania cen naturalnego PBT wzrosły w lutym o około 40 EUR/T do poziomu 2130-2250 EUR/T DDP, podobnie jak ceny modyfikowanego i niewzmocnionego PBT wzrosły o około 40 EUR/T do poziomu 3050-3250 EUR/T DDP, w porównaniu do stycznia.

IdentiPlast 2017: Odpady TS w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym

Jakie będą wyzwania i możliwości dla przemysłu tworzyw sztucznych w Europie związane z gospodarką o obiegu zamkniętym? W jaki sposób najlepiej zagospodarować odpady tworzyw sztucznych wykorzystując najlepsze techniki i najbardziej zaawansowane technologie w oparciu o doświadczenia europejskie i światowe? Czy i jak można zapobiec przedostawaniu się odpadów tworzyw do środowiska?

Evonik Podnosi Ceny MMA

Firma Evonik, Segment Performance Materials ogłosiła podwyżkę cen metakrylanu metylu (MMA) o nazwie handlowej VISIOMER® skuteczną od 1 marca 2017 roku. Wzrost cen wyniesie około 3-5% w Europie.

BASF Ogłosił Uruchomienie Instalacji TDI w Ludwigshafen

Niemiecki producent TDI (diizocyjanian toluilenu) firma BASF ogłosiła swój zamiar ponownego uruchomienia produkcji TDI o mocach produkcyjnych 300 kT/Y w swoim zakładzie "w najbliższych tygodniach". Spółka podała, że produkcja została zakończona w dniu 22 listopada 2016 roku z powodu "trudności technicznych w zakładzie". BASF prawdopodobnie zakończył analizę uszkodzonego sprzętu, który...

BASF Zwiększa Ceny MDI

Firma BASF ogłosiła ze skutkiem natychmiastowym, albo jak pozwolą dotychczasowe warunki umów zwiększenie cen polimerycznego diizocyjanianu difenylometanu (MDI) o nazwie handlowej Lupranate® MDI oraz monomerycznego diizocyjanianu difenylometanu 4'4-Lupranate® o 200 EUR/T w Zachodniej i Wschodniej Europie.
1  2  3  4  5    555

ergokantor.pl

   

PlasticsEurope Polska